Jabatan Alam Sekitar

Jata Negara
1

Portal Rasmi
Jabatan Alam Sekitar
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar
dan Perubahan Iklim

Jata Negara
1

Portal Rasmi
Jabatan Alam Sekitar
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

[jasAPI]
[jasAPIMSBaik]

Baik

(0-50)

[jasAPIMSSederhana]

Sederhana

(51-100)

[jasAPIMSTidaksihat]

Tidak Sihat

(101-200)

[jasAPIMSSangattidaksihat]

Sangat Tidak Sihat

(201-300)

[jasAPIMSBahaya]

Bahaya

(300)

Skip to content