EIA Guidelines Housing, New Township and Industrial Estate Development

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Ingin dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar ada mengeluarkan Garis Panduan (Guidelines) baru untuk panduan dan rujukan tuan/puan seperti berikut:- EIA Guidelines Housing, New Township and Industrial Estate Development Tuan/Puan boleh merujuk atau muat turun Guidelines ini di laman sesawang https://enviro2.doe.gov.my/ekmc/digital-content/eia-guidelines-for-housing-new-township-and-industrial-estate-development/ Sekian. #KementerianAlamSekitarDanAir #JabatanAlamSekitar #AlamSekitarTanggungjawabBersama #PulihkanBumiKita

Baca Selanjutnya»

EIA Guidelines Aerodrome Development

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Ingin dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar ada mengeluarkan Garis Panduan (Guidelines) baru untuk panduan dan rujukan tuan/puan seperti berikut:- EIA Guidelines Aerodrome Development Tuan/Puan boleh merujuk atau muat turun Guidelines ini di laman sesawang https://enviro2.doe.gov.my/ekmc/digital-content/eia-guideline-for-aerodrome-development/ Sekian. #KementerianAlamSekitarDanAir #JabatanAlamSekitar #AlamSekitarTanggungjawabBersama #PulihkanBumiKita

Baca Selanjutnya»

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA), Jadual 1 Bagi Proposed Sand Mining Operation on Lot 2503 & 2504 of Mukim Ulu Tinggi, Lot 5006, 5007, 508, 5009 & 5012 of Mukim Batang Berjuntai, Lots 37288, 37289 & 37290 of Mukim Bestari Jaya, Lot 3515 & 3516 of Mukim Pasangan and Lots 28139 & 28140 of Mukim Tanjong Karang with an Area of 1,759.36Ha (4,347.37Ac) at District of Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan

JABATAN ALAM SEKITAR Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA) Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai; Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA), Jadual 1 bagi Proposed Sand Mining Operation on Lot 2503 & 2504 of Mukim Ulu Tinggi, Lot 5006,

Baca Selanjutnya»

Pemansuhan Bidang Rujukan Bagi Laporan Kesan Kepada Alam Sekeliling Bagi Aktiviti Yang Ditetapkan Di Bawah Jadual Pertama, Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan)(Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling)2015

Selaras dengan hasrat Kerajaan dalam melestarikan pembangunan negara, Jabatan Alam Sekitar (JAS) telah meneliti ruang penambahbaikan bagi memperkemaskan prosedur penilaian kesan kepada alam sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA) yang dilaksanakan oleh Jabatan pada masa kini. Dalam hal ini, bagi mengurangkan karenah birokasi tanpa mengurangkan kualiti kepada penilaian Laporan EIA tersebut,

Baca Selanjutnya»

Senarai terkini Dispersant yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar bagi Penggunaan di Perairan Wilayah dan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia

(i) Guidelines On The Use Of Oil Spill Dispersant In Malaysia, 2016 (ii) Senarai Oil Spill Dispersant Yang Diluluskan (May 2019) (iii) Kawalan Pencemaran Marin Di Malaysia (iv)Senarai terkini Dispersant yang Diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia bagi Penggunaan di Perairan Wilayah dan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia (Dikemaskini Jun 2019)

Baca Selanjutnya»