PEJABAT KETUA PENGARAH

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

UNIT INTEGRITI

UNIT UNDANG - UNDANG

PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH (PEMBANGUNAN)

PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH (OPERASI)

BAHAGIAN PENILAIAN

BAHAGIAN AIR DAN MARIN

BAHAGIAN KOMUNIKASI STRATEGIK

BAHAGIAN BAHAN BERBAHAYA

INSTITUT ALAM SEKITAR MALAYSIA (EIMAS)

BAHAGIAN PENGUATKUASA

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

BAHAGIAN UDARA

PEJABAT IBU NEGERI

PERLIS

KEDAH

PULAU PINANG

PERAK

SELANGOR

WP KUALA LUMPUR

WP LABUAN

NEGERI SEMBILAN

MELAKA

JOHOR

PAHANG

TERENGGANU

KELANTAN

SARAWAK

SABAH