KONVENSYEN STOCKHOLM

  • Perjanjian antarabangsa yang bertujuan untuk melindungi kesihatan manusia dan alam sekitar daripada persistent organic pollutants (POP).
  • Malaysia telah menjadi negara parti kepada Konvensyen Stockholm pada 16 Mei 2002. Jabatan Alam Sekitar (JAS) merupakan agensi yang dilantik bagi pengurusan Konvensyen Stockholm di Malaysia.