PENILAIAN IMPAK ALAM SEKITAR

FUNGSI
PRINSIP PANDUAN EIA

Proses EIA hendaklah dipandu oleh prinsip berikut:

 • Pembangunan Bersesuaian dengan Alam Semulajadi
 • Pro-aktif
 • Ketelusan
 • Kredibiliti
 • Keberkesanan kos
 • Praktikal
 • Akauntabiliti Sosial
 • Mengutamakan Kualiti
 • Kawal Selia Sendiri
 • Beretika
 • Penglibatan Menyeluruh
 • Kelestarian
GARIS PANDUAN EIA