Seminar Sempena Sambutan Hari Ozon Sedunia pada 25 September 2018

Alternative-Refrigerants-for-Refrigeration-Industry-for-Carbon-Dioxide-Technology-Mr.-Ng-Wen-Bin-1st-Presenter Alternative-Refrigerants-for-Refrigeration-Industry-HYDROCARBON-Mr.-Ferdinand-2nd-Presenter Process-Flow-for-reclaim-refrigerant-Mr.-Noel-3rd-Presenter MS-2678-2017-Code-Of-Practise-Flam-Refrigerants-Ir.-Chen-4th-Presenter

Baca Selanjutnya»

Senarai Syarikat Pengimport/Pengeksport HCFC

Pada 1 Januari 2013, selaras dengan pewartaan Perintah Kastam (Larangan Import) 2012 pada 31 Disember 2012, Malaysia telah melaksanakan sistem kuota bagi mengimport bahan hidroklorofluorokarbon (HCFC) oleh pengimport yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar (JAS). Pelaksanaan sistem kuota ini adalah selaras dengan obligasi Malaysia terhadap Protokol Montreal dimana bahan HCFC

Baca Selanjutnya»