KOMUNIKASI, PENDIDIKAN DAN KESEDARAN AWAM (CEPA)

CEPA adalah kaedah yang telah diterimapakai untuk menggerakkan para pemegang taruh ke arah memahami dan mengamalkan penggunaan sumber semulajadi secara lestari. Ini bertujuan untuk meningkatkan tahap kesedaran, pengetahuan dan kemahiran di kalangan masyarakat di negara ini melalui pelbagai aktiviti pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk menyokong tindakan dan perubahan tingkah laku masyarakat. JAS telah melaksanakan pelbagai program dan aktiviti mengenai kesedaran alam sekitar serta menyebarkan maklumat kepada semua lapisan masyarakat untuk membina komuniti yang mementingkan kelestarian alam sekitar.

 

ANUGERAH LANGKAWI - KELESTARIAN ALAM SEKITAR
PROGRAM KESEDARAN ALAM SEKITAR PERINGKAT IPT
PROGRAM KESEDARAN ALAM SEKITAR PERINGKAT SEKOLAH
SISA ELEKTRONIK ISI RUMAH