PENGUATKUASAAN

Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) adalah fungsi utama Jabatan Alam Sekitar sejak ditubuhkan. Bagi memastikan penguatkuasaan yang berterusan Jabatan Alam Sekitar sentiasa peka dalam merangka dan menyusun strategi dan hala tuju tindakan penguatkuasaan serta sasaran pematuhan bagi premis-premis punca tetap dan punca-punca bergerak. Memantapkan operasi penguatkuasaan dengan anggota yang terlatih, undang-undang dan prosedur yang jelas serta sokongan peralatan dan logistik yang lengkap dan terkini.

GALERI PENGUATKUASA