KONVENSYEN MINAMATA

  • Konvensyen Minamata Berkenaan Merkuri merupakan perjanjian antarabangsa untuk melindungi kesihatan manusia dan alam sekitar akibat kesan buruk penggunaan dan pelepasan merkuri serta sebatian yang mengandungi merkuri.
  • Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) merupakan agensi yang dilantik bagi menguruskan penyebaran maklumat dan kebenaran pengimportan di bawah konvensyen ini.