LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING (EIA) BAGI “CADANGAN MENAMBAK LAUT SELUAS 679.188 EKAR DI KAWASAN BANDAR XLV, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH”

JABATAN ALAM SEKITAR PEMBERITAHUAN AWAM PAMERAN LAPORAN EIA Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi  “CADANGAN MENAMBAK LAUT SELUAS 679.188 EKAR DI KAWASAN BANDAR XLV, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA

Baca Selanjutnya»