KONVENSYEN ROTTERDAM

  • Konvensyen Rotterdam merupakan perjanjian antarabangsa bertujuan untuk memberi kesedaran dan memupuk kerjasama di kalangan negara ahli mengenai bahan kimia berbahaya yang berpotensi memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.
  • Malaysia telah menjadi negara parti kepada Konvensyen Rotterdam pada 4 September 2002 berkaitan Prior Informed Consent (PIC), di mana Jabatan Alam Sekitar (JAS) merupakan Designated National Authority (DNA) bagi kategori bahan kimia industri.