PERATURAN

Carian
Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (KUMBAHAN) 2009
Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (KUMBAHAN) 2009
PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (KAWALAN KANDUNGAN PETROL DAN DIESEL) 2021 – P.U.(A) 1382021
PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (KAWALAN KANDUNGAN PETROL DAN DIESEL) 2021 – P.U.(A) 1382021
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pelesenan) 1977 – P.U.(A) 19877
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pelesenan) 1977 – P.U.(A) 19877
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977 – P.U.(A) 34277
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977 – P.U.(A) 34277
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 1978 - P.U.(A) 28078
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 1978 - P.U.(A) 28078
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) 1978 – P.U.(A) 33878
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) 1978 – P.U.(A) 33878
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kepekatan Plumbum Dalam Gasolin Motor) 1985 – P.U.(A) 26985
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kepekatan Plumbum Dalam Gasolin Motor) 1985 – P.U.(A) 26985
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Bunyi Bising Kenderaan Motor) 1987 – P.U.(A) 24487
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Bunyi Bising Kenderaan Motor) 1987 – P.U.(A) 24487
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) 1989 – P.U.(A) 14189
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) 1989 – P.U.(A) 14189
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996 – P.U.(A) 54396
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996 – P.U.(A) 54396
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Diesel) 1996 – P.U.(A) 42996
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Diesel) 1996 – P.U.(A) 42996
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Halon) 1999 – P.U.(A)45299
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Halon) 1999 – P.U.(A)45299
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) 1999 – P.U.(A) 45199
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) 1999 – P.U.(A) 45199
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) (Pindaan) 2000 – P.U.(A) 3092000
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) (Pindaan) 2000 – P.U.(A) 3092000
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kawalan (Pelepasan Daripada Enjin Diesel) (Pindaan) 2000 – P.U.(A) 4882000
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kawalan (Pelepasan Daripada Enjin Diesel) (Pindaan) 2000 – P.U.(A) 4882000
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Motosikal) 2003 – P.U.(A) 4642003
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Motosikal) 2003 – P.U.(A) 4642003
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Lembaga Rayuan) 2003 – P.U.(A) 1152003
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Lembaga Rayuan) 2003 – P.U.(A) 1152003
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 – P.U.(A) 2942005
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 – P.U.(A) 2942005
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) (Pindaan) 2006 – P.U.(A) 2532006
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) (Pindaan) 2006 – P.U.(A) 2532006
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) (Pindaan) 2007 – P.U.(A) 1582007 (1)
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) (Pindaan) 2007 – P.U.(A) 1582007 (1)
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Perindustrian) 2009 – P.U.(A) 4342009
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Perindustrian) 2009 – P.U.(A) 4342009
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pencemaran Daripada Stesen Pemindahan Sisa Pepejal Dan Kambus Tanah) 2009 – P.U.(A) 4332009
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pencemaran Daripada Stesen Pemindahan Sisa Pepejal Dan Kambus Tanah) 2009 – P.U.(A) 4332009
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pencemaran Daripada Stesen Pemindahan Sisa Pepejal Dan Kambus Tanah) 2009 – P.U.(A) 4332009 (1)
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pencemaran Daripada Stesen Pemindahan Sisa Pepejal Dan Kambus Tanah) 2009 – P.U.(A) 4332009 (1)
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014