PENGURUSAN AIR & MARIN

Malaysia dikurniakan dengan banyak pulau, kawasan pantai dan laut yang mana persekitarannya kaya dengan sumber akuatik. Kualiti air marin memainkan peranan yang penting dalam pemuliharaan sumber alam semulajadi ini. Jabatan Alam Sekitar telah memulakan program pengawasan ini pada 1978 untuk Semenanjung Malaysia. Pada tahun 1985, program ini dikembangkan lagi di negeri Sabah dan Sarawak dan diikuti dengan Program Pemantauan Pulau-pulau pada tahun 1998.