PERINTAH

Carian
Perintah Kualiti Alam Sekeliling Aktiviti Yang Ditetapkan EIA 2015
Perintah Kualiti Alam Sekeliling Aktiviti Yang Ditetapkan EIA 2015
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) (Pindaan) 2006 -P.U.(A) 2522006
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) (Pindaan) 2006 -P.U.(A) 2522006
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pembawa Yang Ditetapkan) (Buangan Terjadual) 2005 – P.U.(A) 2932005
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pembawa Yang Ditetapkan) (Buangan Terjadual) 2005 – P.U.(A) 2932005
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) 2005 – P.U.(A) 3652005
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) 2005 – P.U.(A) 3652005
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Diisytiharkan) (Pembakaran Terbuka) 2003 – P.U.(A) 4602003
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Diisytiharkan) (Pembakaran Terbuka) 2003 – P.U.(A) 4602003
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Perbadanan Putrajaya) 2002 – P.U.(A) 2332002
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Perbadanan Putrajaya) 2002 – P.U.(A) 2332002
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Penyiasatan Pembakaran Terbuka) 2000 – P.U.(A) 3112000
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Penyiasatan Pembakaran Terbuka) 2000 – P.U.(A) 3112000
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa Pengurusan Halon) 2000 – P.U.(A) 4902000
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa Pengurusan Halon) 2000 – P.U.(A) 4902000
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) 1999 (Dibatalkan) – P.U.(A) 50199
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) 1999 (Dibatalkan) – P.U.(A) 50199
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin) 1994 – P.U.(A) 53794
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin) 1994 – P.U.(A) 53794
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Larangan Ke Atas Penggunaan Klorofluorokarbon Dan Lain-Lain Gas Sebagai Propelan Dan Agen Pengembang) 1993 – P.U.(A) 43493
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Larangan Ke Atas Penggunaan Klorofluorokarbon Dan Lain-Lain Gas Sebagai Propelan Dan Agen Pengembang) 1993 – P.U.(A) 43493
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin) 1993 – P.U.(A) 27693
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin) 1993 – P.U.(A) 27693
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Permis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) 1989 – P.U.(A) 14089
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Permis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) 1989 – P.U.(A) 14089
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) (Pindaan) 1978 – P.U.(A) 33778
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) (Pindaan) 1978 – P.U.(A) 33778
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) (Pindaan) 1978 – P.U.(A) 33778
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) (Pindaan) 1978 – P.U.(A) 33778
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977 – P.U.(A) 19977
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977 – P.U.(A) 19977