PENGENALAN KEPADA BEBAN PENCEMAR

Pencemaran air terbahagi kepada dua iaitu punca tetap dan punca tidak tetap. Pencemaran daripada punca tetap berlaku akibat pelepasan effluen yang dilepaskan ke alur air atau sungai melalui limpahan atau paip. Punca tidak tetap pula berpunca daripada air larian hujan (surface run off) yang membawa pencemar ke sungai atau ke laut.

FORMULA BEBAN PENCEMARAN 

Beban= kepekatan x kadar alir  

Beban (kg/hari) = kepekatan (mg/L) x kadar alir (m3/s) x 86.4 

Contoh

Kepekatan NH3-N yang dilepaskan dari Loji Kumbahan (STP) adalah  15mg/L dengan kadar alir sebanyak 0.1m3/s 

Beban NH3-N yang dilepaskan oleh STP ke dalam sungai adalah sebanyak: 

15 mg/L x 0.1 m3/s x 86.4 = 129.6 kg/hari

Kira beban pencemaran NH3-N di Sg. A yang menerima beban dari  STP. Kepekatan NH3-N sedia ada di sungai tersebut adalah 0.2mg/L (Kelas II, National Water Quality Standards for Malaysia (NWQS)) dengan kadar alir 2 m3/s. 

Beban NH3-N sedia ada di Sg. A adalah: 

0.2 mg/L x 2 m3/s x 86.4 = 34.6 kg/hari 

Maka kepekatan NH3-N di Sg. A sekiranya effluent dilepaskan dari STP adalah: 

(129.6 + 34.6) kg/hari ÷ [(0.1 + 2.0) m3/s x 86.4] 

= 0.9mg/L (Kelas III, NWQS)

Untuk memastikan kepekatan NH3-N sebanyak 0.3 mg/L (Kelas II,  NWQS) di sungai A, apakah kepekatan NH3-N yang dibenarkan  dilepaskan oleh STP? 

0.3 mg/L x 2 m3/s x 86.4 = 51.84 kg/hari 

(51.84- 34.6) kg/hari = 17.24 kg/hari  

Sekiranya 20% margin of safety digunakan: 

20% x 17.24 kg/hari = 13.8 kg/hari 

13.8 kg/hari ÷ (0.1 m3/s x 86.4) = 1.6mg/L