KAWALAN PELEPASAN DARIPADA KENDERAAN BERMOTOR

KENDERAAN PETROL

Parameter yang dikawal di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Diesel) 1996 dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996.

  1. Karbon monoksida (CO)
  2. Hidrokarbon (HC),
  3. Oksida-oksida nitrogen (NOx)
  4. Partikulat (PM)

UJIAN KELULUSAN JENIS (KENDERAAN PETROL)

Malaysia telah memperkenalkan standard pelepasan pencemar untuk model baru kenderaan yang menggunakan petrol dengan tujuan memperbaiki pelepasan pencemar menggunakan rekabentuk enjin baru dan teknologi kawalan pelepasan. Mana-mana model baru kenderaan bermotor pada atau selepas 1 Januari 2000 adalah dikehendaki mematuhi standard pelepasan pencemar yang ditetapkan dalam Jadual Ketiga, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol), 1996 yang berdasarkan Arahan Majlis 94/12/EEC dan 93/59/EEC. Pada tahun 2019, JAS telah mengeluarkan 43 Sijil Ujian Kelulusan Jenis bagi model baru kenderaan petrol yang akan dipasarkan di Malaysia.

KENDERAAN DIESEL

Kawalan pelepasan asap hitam berlebihan daripada ekzos kenderaan diesel dipantau melalui operasi 

  1. Ops statik secara bersepadu dengan agensi penguatkuasa lain seperti (JPJ dan Trafik Polis-PDRM)
  2. Operasi pemerhatian melalui video kamera dan Program AWASI

Melalui program ini, skuad peronda JAS akan menjalankan penguatkuasaan, rondaan, pemerhatian pelepasan asap hitam dari ekzos kenderaan dan memberhentikan kenderaan untuk menjalankan uijan asap ke atas kenderaan-kenderaan diesel yang diperhatikan mengeluarkan asap hitam berlebihan. 

Tindakan kompaun akan diambil serta merta kepada pemandu dan tuan punya kenderaan yang didapati gagal mematuhi had pelepasan asap 50% kelegapan. Kompaun serta perintah larangan (larangan mengunakan kenderaan) akan dikeluarkan sekiranya kenderaan didapati melepaskan asap melebihi 70% kelegapan.

UJIAN KELULUSAN JENIS (KENDERAAN DIESEL)

Bagi mengawal pelepasan dari kenderaan berenjin diesel di Malaysia, setiap model baru kenderaan bermotor pada atau selepas 1 Januari 1997 adalah dikehendaki mematuhi standard pelepasan pencemar yang ditetapkan dalam Jadual Kedua, PeraturanPeraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Diesel),1996 yang berdasarkan Peraturan No. 49.02 ECE dan Arahan Majlis 93/59/EEC. Pada tahun 2019, JAS telah mengeluarkan 74 Sijil Ujian Kelulusan Jenis bagi model baru kenderaan diesel yang akan dipasarkan di Malaysia.