JABATAN ALAM SEKITAR

Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA), bagi “Proposed Manganese Ore Mining Operations on Lot Pt 9595 (Proprietary Mining License (Pml) 7/2019) And Lot 16088 (Mining Lease (ML) 2/2020), Total Area 174.16 Hectares (430.40 Acres), Aring 6, Mukim Relai, District of Chiku, Jajahan Gua Musang, Kelantan Darul Naim”

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 7 Oktober 2021 hingga 5 November 2021

Sila buka url di bawah; (QR code boleh dilihat didalam galeri gambar)

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

QR-CODE-PAMERAN-AWAM-EIA-AKSB
QR-CODE-ULASAN-AWAM-EIA-AKSB