Laporan Penilaian Kesan kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi “Proposed Land Reclamation For Mixed Coastal Development At bandar Kuala Kedah, Daerah Kota Setar, Kedah darul Aman” Oleh Tetuan Property Builder (Kala Kedah) Sdn.Bhd

[:my]Hebahan untuk LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING(EIA) BAGI “PROPOSED LAND RECLAMATION FOR MIXED COASTAL DEVELOPMENT AT BANDAR KUALA KEDAH, DAERAH KOTA SETAR, KEDAH DARUL AMAN” OLEH TETUAN PROPERTY BUILDER(KUALA KEDAH) SDN. BHD. untuk ulasan awam. Laporan EIA ini boleh dirujuk di tempat-tempat berikut:   Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah,Aras 2,

Baca Selanjutnya»

Laporan Penilaian Kesan kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi “Proposed Land Reclamation For Mixed Coastal Development At bandar Kuala Kedah, Daerah Kota Setar, Kedah darul Aman” Oleh Tetuan Property Builder (Kala Kedah) Sdn.Bhd

[:my]Hebahan untuk LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING(EIA) BAGI “PROPOSED LAND RECLAMATION FOR MIXED COASTAL DEVELOPMENT AT BANDAR KUALA KEDAH, DAERAH KOTA SETAR, KEDAH DARUL AMAN” OLEH TETUAN PROPERTY BUILDER(KUALA KEDAH) SDN. BHD. untuk ulasan awam. Laporan EIA ini boleh dirujuk di tempat-tempat berikut:   Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah,Aras 2,

Baca Selanjutnya»