PORTAL DATA TERBUKA KERAJAAN

Data terbuka kerajaan bermaksud:

  • Data yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh kerajaan atau entiti yang dikawal kerajaan
  • Data terbuka seperti yang ditakrifkan dalam Portal Data Terbuka Malaysia – Data yang boleh diakses, diguna dan dikongsi oleh sesiapa jua.

Objektif Data Terbuka:

  • Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan;
  • Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu;
  • Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat;
  • Menjimatkan masa capaian dataset data terbuka oleh rakyat;dan
  • Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Rujukan :

Koleksi Set Data JAS :

Sekiranya Dataset yang Diperlukan Tidak Dijumpai ? :