KEMUDAHAN RAWATAN AUTOMOTIF BERLESEN

 PREMISKENDERAAN/BULANALAMATNO. TEL.STATUS
1Car Medic Sdn. Bhd.850

Car Medic Sdn. Bhd.

No.1a, Jalan P4/7

Bandar Teknologi Kajang

43500 Semenyih, Selangor

03-87236555Telah Dilesenkan
2

Berjaya Eco Services

Sdn. Bhd.

600

PT 4625 Jalan Bukit Tagar

Bukit Tagar Interchange

46500 Bestari Jaya, Selangor

03-27136828Telah Mendapat Kebenaran Bertulis
3

Alam Flora Environmental Solutions

Sdn. Bhd.

200

Lot No. 33, Lebuh Sultan Mohamed 1

Kawasan Perusahaan Bandar Sultan Suleiman

Pelabuhan Utara Klang, Selangor

03-78030518Permohonan Sedang di Proses
4Jaring Metal Industries Sdn. Bhd.300

No. 7 & 9, Jalan Sungai Kayu Ara 32/27

Taman Berjaya

Seksyen 32

40460 Shah Alam, Selangor

03-57408823Permohonan Sedang di Proses

Jawapan:

Jabatan Alam Sekitar (JAS) pada awalnya diwujudkan sebagai  Bahagian Alam Sekitar di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar pada 15 April 1975. Bahagian Alam Sekitar kemudiannya ditempatkan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar  pada Mac 1976. Berdasarkan kepada kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, tanggal 1 September 1983, Bahagian Alam Sekitar telah dinaikkan taraf ke sebuah Jabatan sepenuhnya dan dikenali  sebagai Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Pada Mac 2004 JAS dipindahkan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Penubuhan Jabatan ini adalah berasaskan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 yang diwartakan pada Mac 1974 dan dikuatkuasakan pada 15 April 1975.

Jawapan:

Fungsi utama JAS adalah untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling, selaras dengan maksud Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya.  JAS juga bertanggungjawab untuk melaksanakan resolusi yang diputuskan melalui konvensyen-konvensyen mengenai alam sekitar peringkat antarabangsa sepertiVienna Convention for the protection of the Ozone Layer1985, Protocol Montreal on Substances that Deplete the Ozone Layer 1987Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal 1989 dan lain-lain di samping menjayakan program-program kerjasama dua hala dan pelbagai hala di antara Indonesia, Singapura dan Negara-negara ASEAN lain mengenai pengurusan alam sekitar. Perkhidmatan teras Jabatan dilaksanakan oleh bahagian-bahagian di Ibu Pejabat dan pejabat-pejabat JAS Negeri dan Cawangan. Rujuk perkhidmatan teras JAS untuk maklumat lanjut.

Jawapan:

Pemuliharaan alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat.

Jawapan:

Memastikan pembangunan lestari di dalam proses memajukan negara.

Jawapan:

Terdapat 11 Bahagian/Unit di bawah JAS Ibu Pejabat iaitu:

 • Bahagian Pentadbiran & Kewangan
 • Bahagian Penguatkuasa
 • Bahagian Bahan Berbahaya
 • Bahagian Udara
 • Bahagian Air & Marin
 • Bahagian Penilaian
 • Bahagian Komunikasi Strategik
 • Bahagian Teknologi Maklumat
 • Institut Alam Sekitar Malaysia (EiMAS)
 • Unit Industri Hijau
 • Unit Undang-Undang

Jawapan:

Aduan mengenai pencemaran alam sekitar boleh dibuat secara bertulis, panggilan telefon atau datang ke Pejabat-Pejabat JAS Negeri berkenaan. Untuk makluman, Bilik Operasi Ibu Pejabat JAS, Putrajaya beroperasi 24 jam.”