Hari Alam Sekitar Sedunia

Hari Alam Sekitar Sedunia (WED) yang disambut pada 5 Jun setiap tahun adalah satu platform antarabangsa bagi penganjuran program-program kesedaran awam yang disambut oleh lebih 100 Negara di seluruh dunia. Ianya telah diadakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai bermulanya Persidangan Stockholm 1972 untuk meningkatkan kesedaran dan tindakan masyarakat ke arah

Baca Selanjutnya»

Program Rakan Strategik Jabatan Alam Sekitar

Program Rakan Strategik Jabatan Alam Sekitar Menerusi Memorandum Persefahaman Memorandum Persefahaman ini berfungsi sebagai suatu penyataan persefahaman dan hasrat untuk bekerjasama antara satu sama lain di mana pihak-pihak yang menandatangani MOU ini tidak terikat kepada apa-apa tanggungan atau liabiliti secara perundangan. Memorandum Persefahaman Kerjasama di antara Jabatan Alam Sekitar ini

Baca Selanjutnya»

Rakan Alam Sekitar

Program Rakan Alam Sekitar Program Rakan Alam Sekitar (RAS) telah dilancarkan pada 4 Jun 2009 oleh YAB Tan Sri Muhyiddin Bin Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Program Rakan Alam Sekitar (RAS) merupakan inisiatif Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) dalam membangunkan kesedaran dan menggerakkan anggota masyarakat dalam aktiviti

Baca Selanjutnya»

Pertandingan Pidato Alam Sekitar

Pertandingan Pidato Alam Sekitar Peringkat Kebangsaan 2018 Pertandingan Pidato Alam Sekitar Peringkat Kebangsaan Tahun 2018 merupakan program yang julung kali dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dengan anjuran bersama Hengyuan Refining Company Berhad (HRC). Turut bekerjasama dalam penganjuran program ini adalah Kementerian

Baca Selanjutnya»

Prasekolah Lestari

Pendahuluan Prasekolah merupakan salah satu sistem pendidikan di Malaysia dan ianya disediakan sebagai persediaan awal bagi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun memasuki alam persekolahan. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki sekolah rendah.  Konsep pembelajaran

Baca Selanjutnya»

Penerbitan Jabatan Alam Sekitar

Jabatan   Alam Sekitar menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Kualiti Alam Sekeliling secara berkala setiap tahun. Bahan Penerbitan yang berkaitan dengan kesedaran alam sekitar adalah seperti berikut: Brosur Kawalan Pelepasan Asap Petrol Kawalan Pelepasan Asap Diesel Larangan Pembakaran Terbuka Pelupusan Haram Buangan Terjadual Hentikan Pencemaran Sungai Lindungi Lautan Kita Jerebu E-Waste

Baca Selanjutnya»

Seminar Sempena Sambutan Hari Ozon Sedunia pada 25 September 2018

Alternative-Refrigerants-for-Refrigeration-Industry-for-Carbon-Dioxide-Technology-Mr.-Ng-Wen-Bin-1st-Presenter Alternative-Refrigerants-for-Refrigeration-Industry-HYDROCARBON-Mr.-Ferdinand-2nd-Presenter Process-Flow-for-reclaim-refrigerant-Mr.-Noel-3rd-Presenter MS-2678-2017-Code-Of-Practise-Flam-Refrigerants-Ir.-Chen-4th-Presenter

Baca Selanjutnya»