Protokol Montreal
Konvensyen Basel
UNCCF – Perjanjian Paris Mengenai Perubahan Iklim
Konvensyen Minamata
Konvensyen Rotterdam
Konvensyen Stockholm