Pengawasan Air Sungai

 (i) Pengawasan Kualiti Air Sungai  (ii) Standard Kualiti Air Kebangsaan (iii) Indeks Kualiti Air Sungai (iv) EQR 2016 (v) Hentikan-Pencemaran-Sungai (vi) Borang Permohonan Data Air (Borang DA-1-08)  (vii) EQR 2017

Baca Selanjutnya»

Pengawasan Air Tanah

(i) PENGENALAN AIR TANAH  (ii) STANDARD AIR TANAH  (iii) INDEKS AIR TANAH  (iv) EQR 2016 (air tanah)  (v) Infografik air tanah  (vi) Borang Permohonan Data Air Tanah (vii) EQR 2017 (AIR TANAH)  (viii) Laporan Kualiti Alam Sekeliling 2018-Kualiti Air Tanah

Baca Selanjutnya»

Program Khas

(i) Pengenalan Dasar Sumber Air Negara  (ii) Inisiatif Kawalan Pencemaran Sumber Air (iii) River Of Life (iv) River Of Life Eng

Baca Selanjutnya»

Kontingensi Tumpahan Minyak

(i) Guidelines On The Use Of Oil Spill Dispersant In Malaysia, 2016 (ii) Senarai Oil Spill Dispersant Yang Diluluskan (May 2019) (iii) Kawalan Pencemaran Marin Di Malaysia (iv)Senarai terkini Dispersant yang Diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia bagi Penggunaan di Perairan Wilayah dan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia (Dikemaskini Jun 2019)

Baca Selanjutnya»