JABATAN ALAM SEKITAR

JABATAN ALAM SEKITAR
Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)
Dimakluman bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;
Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi

LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING (EIA) JADUAL KEDUA BAGI MANGANESE MINING OPERATION ON PT 11202 MEASURING AN AREA OF 40.48HA (100.0 ACRES) AT MUKIM RELAI, DAERAH CHIKU, JAJAHAN GUA MUSANG, KELANTAN DARUL NAIM.

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.
Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 19 April 2023 hingga 18 Mei 2023 dan ulasan awam sehingga 02 Jun 2023.

Sila rujuk url di bawah; (QR code boleh dirujuk didalam galeri gambar)

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

Public Comment
EIA Report