Jabatan Alam Sekitar (JAS) telah menjalankan pemeriksaan ke atas dua buah kontena yang disyaki mengandungi sisa plastik dari Amerika Syarikat yang tiba di Pelabuhan Klang pada 27 Mac 2021. Pemeriksaan ini turut mendapat kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN),Lembaga Pelabuhan Klang (LPK), Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) dan Westport Malaysia Sdn. Bhd.

PR-KASA-27-Kenyataan-Media-Kontena-Sisa-Plastik-FINAL