MELAKA – 10 OKTOBER 2020 – Jabatan Alam Sekitar (JAS) Negeri Melaka  telah berjaya mengesan dan menyita tapak haram pembuangan sisa toksik dan bahan terjadual berbahaya di Jalan Pengkalan Perigi, Tanjung Kling, Melaka. Sisa toksik yang dikesan merupakan buangan terjadual enapcemar atau minyak yang disyaki dari loji penapisan minyak dengan kod SW314.

Kenyataan-Akhbar-BT-Melaka