KAWALAN BUNYI BISING KENDERAAN BERMOTOR

Pelepasan bunyi bising daripada kenderaan bermotor dikawal di bawah PeraturanPeraturan Kualiti Alam Sekeliling (Bunyi Bising Kenderaan Bermotor) 1987. Operasi penguatkuasaan bagi mengawal pelepasan bunyi bising dari motorsikal telah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat JAS negeri dengan kerjasama Polis DiRaja Malaysia (Cawangan Trafik).