GARIS PANDUAN BERKAITAN PEMPROSESAN BERSAMA/ CO-PROCESSING