The MSJCE EG (SOJ Related Activities), 2021

Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Malaysia- Singapura mengenai Alam Sekitar Kumpulan Pakar berkaitan Aktiviti-Aktiviti di  SOJ (MSJCE EG (SOJ Related Activities))  telah diadakan melalui sidang video Zoom pada 8 April 2021. Ia dianjurkan oleh NEA, Singapura.

Mesyuarat ini dipengerusikan bersama oleh Encik Wan Abdul Latiff Wan Jaffar, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Alam Sekitar, Malaysia dan oleh Encik Cheang Kok Chung, Timbalan Ketua Pengarah Perlindungan Alam Sekitar dan Pengarah Kumpulan Clean Environment Group, NEA, Singapura.

Delegasi Malaysia untuk mesyuarat MSJCE EG (SOJ Related Activities) telah diwakili oleh pegawai dari Jabatan Alam Sekitar dan agensi lain yang berkaitan.