THE MSJCE EG (SOJ RELATED ACTIVITIES), 2023

Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Malaysia- Singapura mengenai Alam Sekitar Kumpulan Pakar berkaitan Aktiviti-aktiviti di SOJ (MSJCE EG (SOJ Related Activities)) telah diadakan pada 17 Mei 2023 di Singapura.

Mesyuarat ini dipengerusikan bersama oleh Dr. Norhazni binti Mat Sari, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Alam Sekitar (JAS), Malaysia dan Puan. Tan Li Yen, Pengarah Kumpulan, Clean Environment Group, National Environment Agency (NEA), Singapura.

Delegasi Malaysia untuk mesyuarat MSJCE EG (SOJ Related Activities) ini diwakili oleh pegawai dari Jabatan Alam Sekitar, Malaysia dan agensi lain yang berkaitan.