INSTITUT ALAM SEKITAR MALAYSIA (EiMAS)

 

Sebagai sebuah Pusat Kecemerlangan dalam Pengurusan Alam Sekitar di Malaysia, EiMAS bukan sahaja berperanan dalam meningkatkan kompetensi warga Jabatan Alam Sekitar malah bertanggungjawab dalam melaksanakan pelan latihan berasaskan pengetahuan, praktikal, kompetensi dan pembelajaran berterusan dalam bidang alam sekitar termasuklah kepada agensi- agensi kerajaan yang lain, organisasi, industri tempatan dan juga agensi-agensi alam sekitar antarabangsa. EiMAS telah membangunkan program latihan dalam bidang pengurusan alam sekitar dan kawalan pencemaran, serta perhatian telah diberikan kepada pembangunan modal insan yang dapat melindungi dan menguruskan alam sekitar secara menyeluruh.