Kualiti Alam Sekeliling (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) 1978