No Telefon : 03- 8926 1500  Faks : 03 – 8926 1700

PEJABAT PENGARAH

PUSAT PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN

PUSAT KAWALAN DAN PENGAWASAN UDARA

PUSAT BAHAN BERBAHAYA

PUSAT KAWALAN DAN PENGAWASAN AIR

PUSAT PENILAIAN

PUSAT KOMPETENSI DAN PENSIJILAN INDUSTRI

PUSAT KORPORAT DAN KOMUNIKASI STRATEGIK

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT PERPUSTAKAAN

UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN