JABATAN ALAM SEKITAR

Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA), Jadual 1 bagi Proposed Sand Mining Operation on Lot 2503 & 2504 of Mukim Ulu Tinggi, Lot 5006, 5007, 508, 5009 & 5012 of Mukim Batang Berjuntai, Lots 37288, 37289 & 37290 of Mukim Bestari Jaya, Lot 3515 & 3516 of Mukim Pasangan and Lots 28139 & 28140 of Mukim Tanjong Karang with an Area of 1,759.36Ha ( 4,347.37Ac) at District of Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh  1 Oktober 2021 hingga 14 Oktober 2021

Sila buka url di bawah; (QR code boleh dilihat didalam galeri gambar)

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

QR-CODE-LAPORAN-EIA-HPMSB-300x300
QR-CODE-BORANG-MAKLUMBALAS-HPMSB-300x300