RHB Trex Broga Challenge 2015 yang telah diadakan di Bukit Broga adalah satu program yang julung kali dianjurkan oleh RHB Group sempena Minggu Alam Sekitar Malaysia 2015 dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Para peserta perlu melengkapkan setiap tugasan di setiap ” checkpoint ” dan terdapat 4 “pemeriksaan” yang akan dihadapi. Di samping itu, para peserta telah disediakan dengan tong untuk mengumpul serpihan plastik ditemui di sepanjang laluan pendakian. Selain keseronokan, para peserta juga memainkan peranan penting dalam membantu memulihara dan melindungi alam sekitar. Tahniah kepada semua yang telah mengambil bahagian dalam program ini.

Rujuk Facebook Rakan Alam Sekitar untuk maklumat lanjut.