Pameran & Ceramah Pematuhan Akta Kualiti Alam Sekeliling di Tapak Binaan dan Kesedaran Alam Sekitar oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor. Jemputan Syarikat WCT Construction Sdn Bhd, bagi projek pembangunan Paradigm Mall Johor Bahru, Johor

Sesi Perbincangan