Selamat Datang YB Menteri NRE, YB Timbalan Menteri NRE dan Y. Bhg Dato KSU NRE. Warga JAS akan memberi sokongan padu demi pemuliharaan dan penjagaan alam sekitar selaras dengan wawasan pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat.

minister

minister dan depurty minister

ksu nre