Kerja pemasangan `banner’ mengenai larangan pembakaran terbuka oleh Jabatan Alam Sekitar Johor di beberapa lokasi yang kerap berlaku pembakaran terbuka

 

Rakan Alam Sekitar Johor

Kerja pemasangan banner larangan pembakaran terbuka oleh pegawai JAS Johor di beberapa lokasi yang kerap berlaku pembakaran terbuka.