Sebuah kilang memproses makanan dan minuman telah dituduh di mahkamah hari ini dengan dua pertuduhan di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Perindustrian) 2009 kerana gagal mematuhi had piawai yang ditetapkan di dalam Peraturan-Peraturan yang sama.

KENYATAAN-MEDIA-KILANG-MAKANAN-DIDENDA-90K