Rujukan Senarai Penender bagi Membekal, Menghantar dan Mentauliah 22 Unit Peralatan Sound Level Meter untuk Jabatan Alam Sekitar.

* Rujukan ini akan dikeluarkan selepas 19 April 2013

PERINCIAN-JADUAL-TENDER_AST0032013