[:my]HOTLINE JAS

1800-88-2727

Gangguan talian ini disebabkan kerja-kerja pemindahan sementara bagi Bilik Operasi Jabatan Alam Sekitar, Ibu Pejabat Putrajaya

Sebarang aduan dan pertanyaan boleh dikemukakan melalui sistem e-Aduan yang boleh dicapai melalui http://eaduan.doe.gov.my

atau melalui talian:

03-88891972

Sebarang kesulitan amat dikesali[:en]

DOE HOTLINE PHONE SERVICE INTERRUPTION

1800-88-2727

This interruption due to a temporary set up of new Operation Room for the Department Of Environment.

Any complaints or inquiries can be lodge to http://eaduan.doe.gov.my

Or call :

03-88891972

Any inconvenience is regretted[:]