• Bahasa Lain

Projek Perintis Kemudahan Rawatan Automotif Berlesen (Authorised Automotive Treatment Facility, Aatf) Realisasikan Kaedah Pelupusan Kprojek Perintis Kemudahan Rawatan Automotif Berlesen (Authorised Automotive Treatment Facility, Aatf) Realisasikan Kaedah Pelupusan Kenderaan Yang Lestarienderaan Yang Lestari

AATF adalah kemudahan yang akan menjalankan peleraian komponen- komponen terutamanya komponen yang mengandungi buangan terjadual dari kenderaan yang telah dibatalkan pendaftarannya oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia. Komponen-komponen tersebut akan diasingkan bagi tujuan guna semula, kitar semula atau pemerolehan kembali dan pelupusan akhir. Kemudahan ini dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) di bawah Seksyen 18, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.

Download (PDF, 54KB)

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

May 10, 2021 @ 2:22 pm

DOE Leaf