• Other Languages

Authorised Automotive Treatment Facility, AATF

AATF adalah kemudahan yang akan menjalankan peleraian komponen- komponen terutamanya komponen yang mengandungi buangan terjadual dari kenderaan yang telah dibatalkan pendaftarannya oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia. Komponen-komponen tersebut akan diasingkan bagi tujuan guna semula, kitar semula atau pemerolehan kembali dan pelupusan akhir. Kemudahan ini dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) di bawah Seksyen 18, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.

Download (PDF, 54KB)

Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

August 2, 2021 @ 4:37 pm

DOE Leaf