Peraturan

Peraturan kepada Pengguna Luar

 • Pengguna luar mestilah mendaftar nama terlebih dahulu di Buku daftar pengguna sebelum membuat sebarang rujukan.
 • Pengguna luar perlu memberikan   kad keahlian / kad pelajar / Pas Jabatan kepada pegawai yang bertugas dikaunter sebelum akses ke perpustakaan.
 • Pen dan kertas sahaja yang dibenarkan dibawa masuk ke Perpustakaan.
 • Membenarkan pegawai bertugas memeriksa ketika masuk / keluar dari Perpustakaan.
 • Telefon bimbit, pager dan sebarang yang berkaitan dengannya hendaklah dimatikan sebelum masuk ke perpustakaan.
 • Hendaklah  berpakaian  formal dan bersopan santun bila berada di Perpustakaan.
 • Pinjaman buku tidak dibenarkan sama sekali kecuali organisasi yang menyertai skim pembekalan penerbitan.
 • Buku-buku perpustakaan tidak boleh dibawa keluar kecuali mendapat kebenaran dari pegawai bertugas.
 • Meletakkan buku di atas troli selepas digunakan.
 • Pengguna luar juga tidak dibenarkan mengalihkan buku dari rak asal ke rak lain.
 • Bagi kes yang melibatkan kecurian buku akan menyebabkan keahlian digantung selama 6 bulan.  Sekiranya kesalahan yang sama diulangi maka pihak pengurusan perpustakaan berhak menamatkan keahlian dengan serta merta.
 • Pegawai perpustakaan yang bertugas berhak meminta pengguna keluar dari perpustakaan jika didapati tidak berpakaian  kemas atau menimbulkan kekacauan.
 • Pencarian maklumat boleh menggunakan  Sistem OPAC ( Online Public Access Cataloging ) yang disediakan.
 • Sekiranya didapati pengguna luar telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan maka pihak pengurusan Perpustakaan boleh dengan serta merta mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas individu tersebut.

Barang-Barang Yang Tidak Dibenarkan Dibawa Masuk

 • Beg Besar
 • Topi Keledar
 • Makanan dan Minuman
 • Gunting
 • Suratkhabar, buku teks sekolah dan majalah persendirian
 • Kaset, video, disket, cakera padat
 • Mata pisau
 • Payung
 • Kamera

*  Kemudahan tempat meletak barang ada disediakan.

Pengguna Luar Di Larang

 • Menggunakan telefon bimbit
 • Walkman
 • Wawancara dalam perpustakaan
 • Mengoyak, memotong, menconteng buku, majalah dan membawa keluar bahan tanpa kebenaran.
 • Bercakap kuat dan membuat bising hingga menggangu pengguna lain.
 • Mempamer, mengedar, melekatkan atau menampal apa-apa bil, notis atau iklan di dalam dan luar perpustakaan.
 • Makan / minum
 • Tidur
 • Merokok
 • Meludah

*  Peraturan-peraturan ini tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa.