• Bahasa Lain

Seranta Awam Atas Talian

Kerajaan sedang berusaha untuk meminda dan merangka draf Undang – Undang / Peraturan-Peraturan / Perintah di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Draf-draf ini hanya akan dipapar di laman web JAS selama 14 hari. Orang awam digalakkan memberi pandangan dan maklum balas kepada Jabatan Alam Sekitar sepanjang tempoh paparan tersebut.

RSS 

No items, feed is empty.

Tekan sini untuk maklumat lanjut

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

August 3, 2020 @ 2:37 pm

DOE Leaf