• Bahasa Lain

Seranta Awam Atas Talian

Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan perlu mengadakan seranta awam atas talian bagi semua draf cadangan baru atau pindaan undang-undang (termasuk undang-undang kecil, dasar, peraturan, dan lain-lain), tidak kira sama ada cadangan baru atau pindaan tersebut perlu dibentangkan di Parlimen ataupun tidak. Sehubungan itu, laman web ini disediakan untuk memaparkan draf Undang – Undang / Peraturan-Peraturan / Perintah di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Draf-draf ini hanya akan dipapar di laman web JAS selama 14 hari. Orang awam digalakkan memberi pandangan dan maklum balas kepada Jabatan Alam Sekitar sepanjang tempoh paparan tersebut.

Seranta Awam Atas Talian boleh dilihat melalui laman ePenyertaan JAS

Download (PDF, 210KB)

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

January 17, 2022 @ 8:21 am

DOE Leaf