• Bahasa Lain

Perkhidmatan Pembayaran Kompaun Jabatan Alam Sekitar

Perkhidmatan ini hanya untuk kesalahan tanpa rayuan. Untuk kes-kes rayuan, perlu hadir ke pejabat JAS di mana kompaun tersebut dikeluarkan. Jika rayuan diterima, bayaran kompaun masih hanya boleh dibayar di pejabat JAS sahaja.

Akta & Peraturan Denda Maksima
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Seksyen 29A – Larangan Atas Pembakaran Terbuka RM 2,000.00
Peraturan – Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 1978 RM 2,000.00
Peraturan – Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Diesel) 1996 RM 2,000.00
Peraturan – Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996 RM 2,000.00
Peraturan – Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kemudahan Pengolahan dan Pelupusan Buangan Terjadual) 2005 RM 2,000.00
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

October 14, 2021 @ 12:03 pm

DOE Leaf