• Bahasa Lain

Lesen-lesen & Kelulusan Bertulis Berkaitan Buangan Terjadual

Tugas-tugas pemprosesan lesen dan kelulusan bertulis yang berkaitan buangan terjadual di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 adalah seperti berikut, iaitu:-

BilLesen/Kelulusan BertulisPeneranganPejabat Memproses
1Lesen-Lesen Premis Yang Ditetapkan (Kemudahan Pengolahan dan Pelupusan Buangan Terjadual) di bawah Seksyen 18(1) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.1. Permohonan lesen baru adalah sepanjang tahun.
2. Tempoh pembaharuan lessen pada 1 hingga 31 Januari setiap tahun.
JAS Negeri
2Kelulusan Bertulis di bawah Seksyen 34B(1)(a) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974Mulai 1 Januari 2003 dan seterusnya.JAS Negeri
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

May 10, 2021 @ 2:22 pm

DOE Leaf