• Bahasa Lain

Senarai Syarikat Pengimport/Pengeksport HCFC

Pada 1 Januari 2013, selaras dengan pewartaan Perintah Kastam (Larangan Import) 2012 pada 31 Disember 2012, Malaysia telah melaksanakan sistem kuota bagi mengimport bahan hidroklorofluorokarbon (HCFC) oleh pengimport yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar (JAS).

Pelaksanaan sistem kuota ini adalah selaras dengan obligasi Malaysia terhadap Protokol Montreal dimana bahan HCFC merupakan salah satu jenis bahan pemusnah ozon (BPO). Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 16 syarikat pengimport/ pengesksport HCFC yang berdaftar dengan JAS seperti di LAMPIRAN.

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

September 30, 2020 @ 12:44 pm

DOE Leaf