• Bahasa Lain

Pusat Pengurusan Maklumat Alam Sekitar

`Enviro Knowledge Management Centre

Jabatan Alam Sekitar telah melancarkan satu medium penyampaian maklumat iaitu Pusat Pengurusan Maklumat Alam Sekitar yang dikenali sebagai Enviro Knowledge Management Centre atau E-KMC.

Pusat maklumat ini dibangunkan berkonsepkan sumber maklumat secara maya atau `digital library’ yang mengandungi pelbagai bahan-bahan penerbitan Jabatan Alam Sekitar seperti Laporan Tahunan, Laporan Kualiti Alam Sekeliling, Garis Panduan, buku, modul, keratan akhbar, majalah, brosur, risalah dan lain-lain yang boleh diakses secara mudah menerusi laman web https://enviro.doe.gov.my/ekmc/.

Dengan adanya penyediaan Enviro Knowledge Management Centre ini, adalah diharapkan masyarakat mendapat manfaat daripadanya dengan kemudahan untuk mengakses dan memperolehi bahan-bahan bacaan dan rujukan berkaitan alam sekitar.

 

`Enviro Museum

Jabatan Alam Sekitar juga telah melancarkan satu medium penyampaian maklumat yang mengandungi koleksi arkib maklumat berkaitan Jabatan ini seperti berikut:-

  • Aktiviti & Bengkel
  • Infrastruktur JAS
  • Kes-kes Alam Sekitar
  • Peralatan Teknikal
  • Peralatan GIS
  • Tokoh JAS

Laman web E-Museum boleh diakses di pautan berikut: https://enviro.doe.gov.my/emuseum/

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

February 28, 2020 @ 3:17 pm

DOE Leaf